Obsługa NGO

Doświadczenie, które zdobyłam podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozwala mi zrozumieć specyfikę pracy oraz potrzeb tego typu organizacji.

W ramach obsługi prawnej NGO oferuję wsparcie m.in. w zakresie:

  • sporządzania dokumentów wewnętrznych (statut, protokoły posiedzeń organów i inne)
  • formułowania i opiniowania umów
  • postępowania rejestrowego przed KRS
  • ochrony danych osobowych w organizacji
  • bieżącego doradztwa prawnego.