Postępowania dotyczące nieletnich

Postępowania prowadzone w sprawach nieletnich dotyczą popełnienia przez osobę do 17. roku życia czynu karalnego lub demoralizacji nieletniego.

W sprawach tych występuję w charakterze obrońcy, udzielam także wsparcia prawnego pokrzywdzonym czynami nieletnich.