Postępowania sądowe

Reprezentacja przed sądami obejmuje zarówno sprawy karne, rodzinne, jak i postępowania w sprawach nieletnich. Podejmuję się także prowadzenia innych spraw sądowych.

Występując w charakterze pełnomocnika lub obrońcy szczególną wagę przywiązuję do przygotowania klientów do występowania w roli świadka, strony czy uczestnika postępowania. Dlatego zawsze przekazuję informację o możliwych scenariuszach przebiegu postępowania oraz o podstawowych zasadach obowiązujących na sali sądowej.