Prawa dzieci

Choć w polskim ustawodawstwie nie wyodrębniono gałęzi prawa, dotyczącej wyłącznie praw dzieci, zajmują one szczególne miejsce w mojej praktyce zawodowej.

Zajmuję się wsparciem prawnym w zakresie udziału dziecka w procedurach, w tym w procedurze „Niebieskich Kart”, procedurze karnej i cywilnej. Doradzam także w sprawach dotyczących realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą, do wychowania w rodzinie, podmiotowości prawnej dziecka i jej konsekwencji, a także innych aspektów prawnych związanych z osobami do 18. roku życia.