Prawo karne

W zakresie spraw karnych oferuję konsultacje prawne oraz reprezentację przed organami ścigania, jednostkami prokuratury oraz sądami.

W postępowaniu karnym występuję zarówno w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jak i obrońcy.