Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne, w których oferuję poradnictwo oraz reprezentację przed sądem, obejmują m.in. postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, alimentów oraz sprawy o rozwód.

Podczas prowadzenia tego typu spraw szczególną wagę przywiązuję do dobra dzieci, których postępowania dotyczą.